Coverband från Umeå

2017 hade vi nästan 9000 träffar på hemsidan. Nästa öppna gig är på Vaniljdrömmen 15/2.