Second Hand Band coverband från Umeå

Här är pressbilder som du får använda till tidningsannonser, affischer, bildspel eller utskick till evenemang där du engagerat oss. Vill du ha färdigtryckta affischer, vänd dig till Anders (se medlemssidan).